• Image

Učinki meditacije opazni 7 let po meditativnem umiku

Redna praksa meditacije pozitivno deluje na kognitivne zmožnosti posameznika, njeni učinki pa sežejo tudi na psihološko kot tudi biološko raven posameznika. A najnovejša raziskava, ki je bila objavljena v reviji o kognitivnih dosežkih (nag. Journal of Cognitive Enhancement) dokazuje še več: učinki redne meditativne prakse so opazni še sedem let kasneje.

Študija je bila opravljena v sklopu projekta Shamatha, kjer so raziskovali kognitivne, psihološke in biološke učinke meditacije. Raziskavo so vodili raziskovalci iz Univerze v Kaliforniji ter Centra za um in možgane. »To je prva študija, ki dokazuje trajne učinke meditacije na posameznika. Dokazuje, da intenzivna in redna meditativna praksa vpliva na izboljšanje pozornosti in celo pomaga pri izboljšanju kognitivnih funkcij,« pove eden izmed avtorjev raziskave.

O projektu Shamatha

Gre za najbolj celovito longitudinalno študijo intenzivne meditacije, ki je pritegnila pozornost zahodnih znanstvenikov in znanstvenikov, ki preučujejo budizem. Projekt je podprl tudi Dalajlama. Začetki študije segajo v leto 2007 in je zajela 60 izkušenih meditatorjev, ki so se v gorskem centru Shambhala, v Koloradu udeležili 3-mesečnega meditacijskega umika. Vsi udeleženci so imeli stalno podporo budistišnega učenca ter vodje Inštituta za raziskovanje zavesti Alana Wallanca iz Santa Barbare, Kalifornija. Pod njegovim budnim očesom so udeleženci izvajali skupinske in individualne meditacije, ki so trajale šest ur dnevno.

Učinki opazni le pri redni praksi

Takoj po koncu meditativnega umika so udeleženci poročali o izboljšanju pozornosti pa tudi o izboljšanju duševnega počutja ter o povišanih sposobnostih za obvladovanje stresa.

Raziskovalci pa so še naprej spremljali udeležence in pozitivne učinke meditacije, te so opazili najprej še šest mesecev po meditativnem umiku, opazovanja pa so nadaljevali še naslednjih 18 mesecev. Skupino 40. udeležencev pa so opazovali še naslednjih sedem let. Ti z meditacijo niso povsem prenehali in so jo še naprej redno izvajali eno uro dnevno. Pri njih so bili učinki še izrazitejši.

Raziskovalci so tako zaključili, da je bil učinek tri-mesečnega meditativnega umika delno opazen pri vseh udeležencih še sedem let kasneje. Tisti, ki pa so z prakso redno nadaljevali tudi po umiku pa so bili učinki še močnejši, saj niso kazali starostnih znakov upadanja kognitivnih funkcij in slabšanja pozornosti. Avtroji študije pa izpostavljajo tudi učinke na duševno počutje in na delovanje možganov nasploh.

»Ta študija je pokazala, kako velik vpliv ima redna meditativna praksa na človeka in kako lahko spreminja možgane in deluje na kognitivne funkcije.«

VIR: www.siencedaily.com