Programi sproščanja za otroke
Programi sproščanja za otroke

Hiter tempo življenja ne obremenjuje le nas odraslih, temveč se je dotaknil tudi najmlajših. Danes se s stresom žal soočajo tudi otroci, tako v šoli kot doma. Šolske obveznosti, obšolske dejavnosti, nastopi, družbeni pritiski, mediji, vplivi okolja, družine itd. Vse to vpliva na naše otroke, bolj kot si lahko predstavljamo. Velikokrat „spregledamo“ dejstvo, da so otroci samo otroci in da potrebujejo tudi sproščeno igro in pa predvsem svoje otroštvo. Predstavljamo vam nekaj metod in tehnik, s katerimi se otrok lahko nauči prepoznavati in upravljati svoja čustva, misli, stres, strahove…

ČUJEČNOST ZA OTORKE

Čuječnost za otroke je tehnika, s katero otroka lahko učinkovito naučimo zavestnega opazovanja okolice in zavedanja svojih čustev in misli. Čuječnost je pravzaprav stanje v katerem aktivno opazujemo in se zavedamo sedanjega trenutka in z njo okolice. Ko smo v stanju čuječnosti se zavedamo svojih misli in občutkov in smo hkrati v vlogi opazovalca. Bistveno pri tem je, da ne sodimo ne glede na to, kakšna čustva in misli se pojavijo. Torej, pozitivna ali negativna. Doživetje v stanju čuječnosti ni pasivno, temveč aktivno in polno. Čuječnost otroku pomaga, da se začne zavedati lastnih misli in čustev ter se jih hkrati nauči usmerjati. Lažje se sooči s strahovi in jih razume kot svojega zaveznika.

MEDITACIJE ZA OTROKE

Tudi otroci potrebujejo umiritev

Tudi otroci potrebujejo umiritev

Meditacija in čuječnost nista eno in isto, sta pa podobni tehniki za doseganje ravnovesja. Z meditacijo namreč vstopamo v še globlje ravni svojega bitja in se še bolj intenzivno povezujemo s seboj in svojimi potenciali. Priporočljiva je za starejše otroke, medtem ko se čuječnost svetuje tudi mlajšim otrokom.

JOGA ZA OTROKE

Joga je najverjetneje najbolj razširjena tehnika sproščanja za otroke. Prilagojena je različnim starostnim skupinam – predšolskim otrokom, mlajšim osnovnošolcem pa tudi starejšim. Joga je praktično neomejena, saj z njo lahko začno že mamice z dojenčki. Za najmlajše je običajno dopolnjena s kreativnim ustvarjanjem, glasbo, gibi (asane) pa so izvedene s pomočjo vedenja različnih živali (lev, kača, drevo…). Ura vadbe je običajno povezana z zgodbico. Otroci se učijo pravilnega dihanja, krepijo koordinacjo, gibljivost, ravnotežje, vzdržljivost…

Otroci naj veliko časa preživijo v naravi

Otroci naj veliko časa preživijo v naravi

PROGRAM SOCIALNEGA IN ČUSTVENEGA UČENJA

Gre za preventivni program namenjen otrokom, mladostnikom in odraslim. Osnovan je predvsem na pozitivni psihologiji in znanosti. Njegov namen je s pomočjo določenih vaj preprečevati anksioznost in depresivnost. Pomaga pri soočanju z vsakdanjimi preizkušnjami, strahovi, negativnimi čustvi itd. Povečuje samozavest, spodbuja empatijo, pomaga tudi pri lažjem učenju..

PREBIRANJE ZDRAVILNIH ZGODBIC

Tudi prebiranje zgodb in pravljic ima na otroke lahko zelo pozitiven učinek. A zgodbe niso »samo« zgodbe. Preko prebiranja zgodb lahko prepoznamo otrokova čustva, predvsem njegovo stisko, saj preko junakov (svojih ali iz zgodb) izražajo svoja čustva. Tovrsten način dela z otrokovimi čustvi in njegovim notranjim svetom zahteva več angažiranosti s strani staršev, predvsem pa čuječnost in prisotnost starša, ki prebira zgodbo in otroka opazuje. S pravljicami tako lahko odklenemo in razčistimo čustva, ki tarejo otroka.